Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Φιλιά στο κενό

Μαργαρίτα Παπαγεωργίου: «Φιλιά στο κενό»

Αντώνης Ζαΐρης: «Όπου νάναι…»

Αντώνης Ζαΐρης: «Ανήσυχη περιπλάνηση»

Αντώνης Ζαΐρης: «Ανήσυχη περιπλάνηση»

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔΕΙΟ