Διηγήματα

«Τα βουνά είναι πάντα μοβ»

Στη μνήμη του καθηγητή μου
των καλλιτεχνικών,
Τ. Κουσουλάκου.